Вітаю Вас, Гість
12
Гурток «Школа раннього розвитку»

Мета  програми  гуртка  
«Школи раннього розвитку» полягає в тому, щоб комплексно підготувати  дітей до школи в стінах позашкільного закладу. Кожного з батьків рано чи пізно починає турбувати питання готовності його дитини до школи, а в стінах позашкільного закладу, в гуртку «Школа раннього розвитку» є можливість  кваліфіковано підготувати дитину до школи.

Керівник гуртка - Горбатенко  Наталія  Володимирівна  (за фахом вчитель початкових класів)  професійно в ігровій  формі  готує дітей до школи надаючи знання з розвитку мовлення, математики та малювання.
12

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити важко, нецікаво.

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні  невідкладні потреби, а ще – спрямовує на майбутнє, бо під час гри у дітей формуються, закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому.

Тому процес навчання в  гуртку викладається більшою частиною в ігровій формі.

В.О.Сухомлинський вказував на позитивну роль гри у навчанні: «Дуже велике значення має ігровий елемент у процесі навчання»,- писав він.

12
До  гуртка «Школа раннього розвитку» зараховуються діти 5-ти річного віку з різним рівнем підготовки. 

Кількість дітей в кожній групі десь близько 10-15. 

Тривалість занять 35 хвилин під час яких передбачена відносно різноманітна зміна видів діяльності. Доречно вводяться ігрові моменти, обов’язково проводяться фізкультурні хвилинки у віршованій та ігровій формі.
 


Гурток «Самоврядування дітей та молоді»

    Керівник    У сучасних умовах постає соціальна потреба у формуванні та розвитку особистості, спроможної розв’язувати щоденні завдання. Саме участь підлітків в учнівському самоврядуванні є підґрунтям для формування соціально активної особистості. 
Самоврядування дітей та молоді – це висока громадська активність та діяльність усіх членів колективу, яке є ефективним засобом виховання відповідальності; це початок у діяльності учнівського колективу, який допомагає розвивати організаторські якості особистості, навчає учнів навичкам і прийомам організаторської діяльності.


Завданнями гуртка «Самоврядування дітей та молоді» є:


розкриття поняття «самоврядування», його значення в розвитку демократичного суспільства; 

ознайомлення з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;


розвиток  у підлітків навичок самоаналізу, аналізу організаторських здібностей;

формування у підлітків навичок співпраці в команді;

стимулювання інтересу учнів до навчання, трудової і громадської діяльності;

стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи підлітків;

формування мотивації до вдосконалення організаторських вмінь і навичок;

допомога підліткам у розвитку сили волі і морально-психологічних якостей, необхідних для того, щоб стати успішним в житті;

надання можливостей для самореалізації в якості лідера і менеджера самостійного соціального проекту, програми.

На заняттях застосовуються такі методи навчання: мозковий штурм, дискусії, рольові ігри, моделювання, робота в групах, порт фоліо, аналіз реальних ситуацій суспільного життя, драматизація тощо.
Програма передбачає участь кожного учня в соціальному проектуванні, що послужить для них практичним застосуванням набутих знань і досвідом громадської дії.